image banner
Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tập huấn chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Sáng 12/4, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính các phòng chuyên môn thuộc huyện; cán bộ, chiến sỹ phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực liên quan - Công an huyện; Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng; Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thành Khang, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện thông tin những nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19-11-2019 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, cụ thể: hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Đồng thời, tại Hội nghị cũng có rất nhiều ý kiến của lãnh đạo, công chức Địa chính - Xây dựng các xã, thị trấn được các báo cáo viên trao đổi, giải đáp, góp phần thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực thực hiện từ ngày 05/01/2020 gồm có 4 chương, 44 điều (tăng thêm 6 điều so với Nghị định số 102/2014/NĐ-CP) trong đó: bổ sung, làm rõ một số khái niệm; bổ sung quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; bổ sung hình thức xử phạt; bổ sung quy định đối tượng xử phạt và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất; bổ sung nhiều biện pháp khắc phục hậu quả để bảo đảm công bằng và xử lý triệt để vi phạm pháp luật về đất đai; bổ sung hành vi vi phạm bị xử phạt; sửa đổi quy định mức phạt tiền; thẩm quyền xử phạt; biên bản xử phạt và sửa đổi quy định chuyển tiếp về áp dụng quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Thông qua lớp tập huấn này, các đại biểu sẽ cập nhật thêm những điểm mới của Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhằm đưa ra những giải pháp chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm về đất đai, thực hiện nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai trên địa bàn huyện./.

Phòng VH&TT