image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2023 về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Lượt xem: 27
về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Tải về
Tư pháp - Hộ tịch
Tin khác